Dane firmowe

Dane firmy:
I MADE YOU GADOMSKA SMOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 31 / 36
80-364 Gdańsk

Adres magazynu:
I MADE YOU GADOMSKA SMOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 20 / 35
80-373 Gdańsk
Polska

Zarejestrowana pod adresem:
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 31 / 36
80-364 Gdańsk
NIP 6762643722
Numer KRS 0001037770
REGON 525389260

Kontakt:
hello@imadeyou.com

Ograniczenie odpowiedzialności

Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako usługodawca zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Linki zewnętrzne

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze właściwy oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw autorskich, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Zastrzega się możliwość zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi.

Stan na dzień 01.07.2023 r.